Saturday, February 14, 2015

天水圍、荃灣、元朗、南生圍、洪水橋、流浮山

天水圍感覺不趨緊
咪話唔同你講明...... 唔准吖!多謝您,林保全先生。 去荃灣吃lunch
雲吞麵
全港唯一橫水渡
牆紙
行花市


奶茶@洪水橋蝦蝦@流浮山懷舊小吃好yummy煲仔飯@元朗 (好感動) – 情人節快樂!

No comments: